รางแลดเดอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเดินงานที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานจากกระแสไฟฟ้า โดยปกติการเดินงานสายไฟนั้น ถ้าช่างที่มีความชำนาญในการเดินสายไฟที่ดีนั้นมักจะนิยมเดินสายไฟอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ปล่อยให้สายไฟนั้นเกิดการพันกัน ไขว้กัน หรือซ้อนทับซึ่งกันละกัน เนื่องจากกระแสไฟเมื่อวิ่งผ่านบนตัวนำแล้วย่อมเกิดความร้อนขึ้น ถึงแม้สายไฟในปัจจุบันจะถูกหุ้มฉนวนที่สามารถกันกระแสไฟฟ้ารั่วและฉนวนทางความร้อนก็ตาม แต่ของทุกอย่างบนโลกนี้ย่อมมีการเสื่อมสลายตามธรรมชาติอยู่แล้ว และถ้าถึงเวลานั้นอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็เป็นได้  

รางแลดเดอร์ 

รางแลดเดอร์เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การจัดระเบียบของสายไฟที่ถูกเดินโดยช่างไฟนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น สามารถป้องกันและเพิ่มความปลอดภัยต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ อีกทั้งตัวรางแลดเดอร์นี้เองก็มีระบบที่สามารถทำให้อากาศนั้นสามารถถ่ายเทไปยังสายไฟเพื่อเป็นการคูลลิ่งหรือหล่อเย็นสายไฟในขณะที่ใช้งานได้อีกด้วย ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมนั้นสายไฟจะมีขนาดที่ใหญ่ มีการใช้ปริมาณไฟที่มาก อุณหภูมิของสายไฟก็จากมายิ่งขึ้น ระบบการระบายอากาศของรางแลดเดอร์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกอย่างถูกต้องอีกด้วย  

การเลือกรางแลดเดอร์ 

วิธีการเลือกรางแลดเดอร์นั้นส่วนใหญ่จะเกิดมาจากการคำนวณ โดยข้อมูลที่มีความจำเป็นในการพิจารณาขนาดของรางแลดเดอร์นั้นก็คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่ใช้และรูปร่างของรางแลดเดอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการเดินสายไฟ ณ จุด ๆ นั้นว่าเป็นแบบใด โดยเทียบจากตารางที่ในยุคสมัยปัจจุบันได้มีการทำตารางที่ใช้ในการคำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว จึงมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก และถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเดินงานสายไฟนั้นเราจะต้องเข้าไปดูแลและถามช่างที่เดินสายไฟอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการลักไก่และการทำงานที่สะเพร่าของคนงานอีกด้วย เพราะสิ่งก่อสร้างนั้นจะอยู่กับเราอีกนาน เราจึงจำเป็นที่จำต้องให้ความสนใจและใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ ให้ลึกซึ้ง 

การติดตั้งรางแลดเดอร์ 

ในส่วนของการติดตั้งรางแลดเดอร์นั้นเราควรเลือกช่างที่มีประสบการณ์และมีความรู้ในการเดินงานโดยการใช้รางแลดเดอร์มาก่อน เพราะเราสามารถถามและทราบข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงมาอย่างง่ายดาย อีกทั้งมาตรฐานในการติดตั้งรางแลดเดอร์ที่ถูกกำหนดขึ้นมาจาก วสท. ว่าต้องมีข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ใดบ้าง ซึ่งสามารถหาอ่านได้ตามเว็บไซต์จาก วสท. ได้โดยตรง