อยากสมัครงานกับ ปตท. สิ่งที่ผู้สนใจอยากจะทำงานที่องค์กรเลยต้องรู้คือ ข้อมูลบริษัท ปตท ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องวิสัยทัศน์ขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร ธุรกิจและผลิตภัณฑ์บริการต่าง ๆ รวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะยื่นใบสมัครร่วมงานกับองค์กรนี้ เมื่อย้อนทำความรู้จักกับ ปตท. เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจในสังคมไทย  …