ปัจจุบันนั้นบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีการถกเถียงกันอย่างมากในเรื่องของ “คำถามของความปลอดภัย” ซึ่งมีหลากหลายคำถามอย่างมากที่หลากหลายคนนั้นมีคำถามในเรืองของการใช้งาน และ ความปลอดภัย ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูถึงในเรื่องของ เรื่อของ ความปลอดภัย ที่หลากหลายคนนั้นสงสัยในเรื่อของ “การใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า” กันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่หลากหลายคนนั้นสงสัยกันในเรื่องของความปลอดภัย  ของการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า   ควันบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายหรือไม่   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ ควันบุหรี่ไฟฟ้า”…